donderdag 28 maart 2024
 • 16 juni: ontbijt
 • 13 augustus: dagje uit
 • 24 oktober: bij het Fuske
 • 19 december Kerstviering bij Enjoy

Voorstel: organisatie van een fietstocht

donderdag 28 maart 2024

Het voorjaar is al in volle gang, de natuur staat op springen en menige boom en struik staat al te bloeien.
31 maart Pasen en een langere dag, want we hebben de klok vooruit gezet.
De Algemene Ledenvergadering op 18 maart is door 66
Leden bezocht en zonder bijzonderheden goed verlopen.
De activiteiten kommissie geeft alvast de data’s door waarop we iets gaan ondernemen. Dat zijn : 16 juni ontbijt, 13 augustus dagje uit, 24 oktober bij het Fuske en
19 december Kerstviering bij Enjoy. Ook komt er een voorstel om een fietstocht te organiseren. Komen we in ‘n
volgende nieuwsbrief op terug.
Maandag 1 april, 2e Paasdag is er geen soos, maar vanaf
2 april start Nordic Walking ’t zomerprogramma.
De 6 km. Lopers starten om 9.00 uur op de rijndijk bij
Clevers. Het eindpunt is ook bij Clevers.
De 3,5 km. Lopers starten vanaf de kookdoom en het eindpunt is bij Clevers op de rijndijk. U kunt ook zonder
Nordic stokken meewandelen.
De jeu de boules baan gaat ook in april weer open, maar afhankelijk van het weer zal daar gebruik van worden gemaakt. Op woensdag 10 april organiseert de KBO Millingen samen met de Gemeente Berg en Dal het programma “Doortrappen”. Een flyer hierover is bijgevoegd. Zie ook het bericht in de Rozet van 2 april.
FIJNE PAASDAGEN Het Bestuur

woensdag 27 maart 2024

Op woensdag 10 april organiseert KBO Millingen in samenwerking met de Gemeente Berg en Dal een middag voor alle ouderen met een E-bike of die een E-bike aan willen schaffen.
De bijeenkomst start om 13.30 uur en vindt plaats in sporthal De Duffelt in Millingen aan de Rijn. Deelname is gratis.
Om veilig te kunnen fietsen is het nodig dat u kennis neemt van de verkeersregels en nog belangrijker om ze goed toe te passen.
Deze middag wordt u welkom geheten door de voorzitter van de KBO Millingen.
Het programma zal worden geopend door de wethouder van Gemeente Berg en Dal die u zal vertellen hoe mooi onze gemeente is om te gaan fietsen.
Daarna is het de beurt aan de Fietsersbond die de nodige verkeerskennis voor veilig fietsen aan u vertellen.
Tijdens de pauze zal u koffie of thee worden aangeboden.
De fysiotherapeut zal u wijze op de juiste houding op de fiets en hoe belangrijk het is om een valhelm te dragen. De valpreventie zal ook aan de orde komen.
Tot slot komt Bike Totaal Benschop van de plaatselijke fietswinkel alles vertellen over het nut van een valhelm en een spiegel. Als het weer het toelaat mag u ook een fiets uitproberen.
Het einde van deze middag zal rond 17.00 uur zijn.
Fiets veilig en tot ziens. Bestuur KBO Millingen

zondag 24 maart 2024

Op maandag 18 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering van KBO Millingen plaats. 
Tijdens deze vergadering werd de nieuwe vlag onthuld. 
Het ontwerp van de vlag is gemaakt door Marcel Giebels.

 

Zie de foto's

Foto's: Marcel Giebels

maandag 11 maart 2024

Verder kijken we terug op een mooie, gezellige en vrolijke
Carnavalsmiddag samen met de Deurdouwers. Het was weer ouderwets gezellig en gingen we tevreden naar huis.

maandag 11 maart 2024

Wij willen u middels deze nieuwsbrief uitnodigen voor de
Algemene Ledenvergadering op maandag 18 maart 2024
In de Duffelt, aanvang 13.30 uur.
Agenda

 1. Opening door de voorzitter en herdenking van de in 2023 overleden leden.
 2. Verslag secretaris.
 3. Verslag penningmeester.
 4. Bevindingen kascontrole commissie.
 5. Verkiezing kascontrole commissie.
 6. PAUZE
 7. Mededelingen van de activiteiten commissie voor 2024
 8. Bestuursverkiezing: aftredend Ida Janssen. Ida is weer herkiesbaar.
 9. Mededeling voorzitter.
 10. Rondvraag
 11. Einde vergadering.

Na de vergadering een paar rondjes BINGO

zondag 28 januari 2024

Op 13 februari organiseert carnavalsvereniging
De Deurdouwers een seniorenmiddag bij OEV 1, in de natte tent. Dit in samenwerking met het Gasthuis en de KBO Millingen. Er is een flyer bijgevoegd waar het volledige programma op staat. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Voor bezoekers met een rollator het advies om je naam er op te zetten of iets herkenbaars.
Behalve de SWOM kan men ook tot en met vrijdag 9 februari contact opnemen met Diny Blom onder nummer 06-51508149. U wordt dan opgehaald met de Gasthuis bus. Helaas kunnen beide vervoersondersteuners geen
rolstoelen vervoeren.

zondag 28 januari 2024

Belangrijk is ook dat u alvast de datum 18 maart noteert
voor de algemene leden vergadering.

zondag 28 januari 2024

Om te beginnen wensen wij u en allen die u lief zijn het allerbeste voor het komende jaar. We kunnen wel zeggen
dat we het jaar goed hebben afgesloten met een mooie kerstviering.
Het jaar is inmiddels ’n paar weken oud en het meeste gaat al weer zo z’n gangetje.
Januari is een rustige maand, maar dan komt de carnaval dichterbij.

Dus allen een fijne carnaval gewenst en houdt het gezond. 

ALAAF

dinsdag 09 januari 2024

Tijdens de Kerstviering van de KBO Millingen is het echtpaar extra in het zonnetje gezet
voor de vele verdiensten voor de KBO.
Zo was mevrouw van den Akker 6 jaar voorzitter. Dhr. Van den Akker 6 jaar secretaris,
tevens van het steunfonds en van de Regio Rijk van Nijmegen. Een mooie speld siert nog altijd z’n revers als dank hiervoor.
Tijdens hun bestuur periode ging het innen van de contributie vanaf 2002 via automatische incasso. In 2004 hadden ze ook een aandeel in het verwezenlijken van de Jeu de Boules baan. In 2006 ging men met nog een aantal personen op les bij Chiquita voor Nordic Walking en nog steeds gaan er iedere week mensen op pad.
En dit alles zorgde tevens voor meer leden bij de KBO.
Als dank en aandenken hiervoor overhandigde de voorzitter een ingelijste oorkonde en een mooi bos bloemen.
We hopen dat we ze nog menig jaartje bij de KBO mogen begroeten. 
HET BESTUUR

KBO Millingen Huldiging 2023

Foto: Marcel Giebels

dinsdag 09 januari 2024

Wat vinden we het fijn om naar de Kerstviering te komen, want ruim voor de begintijd komen de bezoekers al binnen. De entertainer heeft zijn instrumentarium al opgebouwd, maar de stemming is opperbest en men vindt het fijn elkaar weer te ontmoeten.
We worden ontvangen met koffie en een plakje cake. Ook krijgt ieder nog een paar consumptie bonnen.
Een leuk intermezzo is het bezoek van Annemarie Geutjes van de Rabobank die de Rabocheque komt aanbieden.
Doordat er een grote opkomst is, maakt de penningmeester er gebruik van om toestemming te vragen voor het verhogen van de contributie met € 0,63 per maand, of te wel van € 30,-- naar € 37,50 per jaar. Dit wordt met grote meerderheid aangenomen.
Voordat het buffet wordt geopend maken we een rondje om loten te verkopen.
We worden tafel voor tafel langs het buffet geleid, wat zeer uitgebreid is en ruim voldoende.
Voordat het dessert wordt geserveerd is er eerst de trekking van de loterij met de mooie prijzen.
Hierna gaat iedereen zeer tevreden huiswaarts en komt er een einde aan een zeer geslaagde middag.

HET BESTUUR

 

Zie de foto's

Foto's: Marcel Giebels

zondag 31 december 2023

Er is een nieuwe versie van de software uitgekomen waarop de website is gebaseerd. 
Deze nieuwe versie heeft aanzienlijke veranderingen ondergaan, wat heeft geleid tot een volledige herbouw van de website. 
Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de website optimaal functioneert en de beste gebruikerservaring biedt.

zondag 03 december 2023

Het jaar spoedt zich naar het einde en de dagen zijn al een stuk korter. Maar we gaan wel naar een gezellige tijd met Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw in het verschiet.
Maak u niet te veel zorgen voor wat betreft het nieuwe kabinet. Het zal vast wel goed komen.

U hebt nu een heel jaar het blad ONS ontvangen en we hopen dat u veel leesplezier en er goede tips uit heeft kunnen halen. Dit is tevens de laatste nieuwsbrief van dit jaar.
Verder kijken we er naar uit u te ontmoeten met de Kerstviering op 21 december bij Enjoy.

zondag 03 december 2023

De KBO kent ook kerstvakantie. Voor de sporters van Wendy en Wendy is 22 december de laatste sportbijeenkomst, maar we gaan op 12 januari 2024 weer beginnen.
Natuurlijk is er 25 december en 1 januari geen soos, maar dat zijn ook gezellige feestdagen thuis.

zondag 03 december 2023

Op de jeu de Boules baan is nu de winterstop ingetreden.
Er wordt nog steeds veel gebruik van gemaakt. Het is niet alleen het spel maar ook de gezelligheid.

vrijdag 20 oktober 2023

We komen alweer in de laatste maanden van het jaar. Wanneer we in het weekend van zaterdag 28 oktober op zondag 29 oktober de klok weer een uurtje terugzetten is het helemaal met de zomer gedaan. We denken ook al aan Sinterklaas en Kerst en dat heeft ook zijn charme.
Het betekent ook dat de Nordic Walking groep op dinsdag de tijd verplaatst van 13.00 tot 14.30 uur.
Waar we ook niet omheen kunnen is het oorlogsgeweld in de wereld.
Wat de mensen elkaar aan kunnen doen is niet te bevatten. Ook onze
regering is nog lang niet op orde. Dus mensen ga 22 november stemmen. Laat uw stem niet verloren gaan en gebruik het rode potlood.
Maar er zijn ook nog leuke dingen om ons op te kunnen verheugen,
zoals de Kerstviering op 21 december bij Enjoy. Aanvang 14.00 uur tot
17.30. De middag wordt muzikaal opgeluisterd en er is een loterij met prachtige prijzen met als sluitstuk een mooi kerstbuffet.

woensdag 11 oktober 2023

Beweegles KBO Millingen, wordt verzorgd door Wendy & Wendy en is iedere vrijdag van 9 tot 10 uur.

Beweegles KBO Millingen 2023

Kijk eens hoe leuk de foto is geworden! 
🥳Wat ontzettend gezellig was het met zo’n grote groep vanmorgen. 
Prettig weekend gewenst en graag tot volgende week! 🌞🍀

zaterdag 30 september 2023

De zomer loopt op zijn einde. We hebben al te maken met flinke buien en harde wind. Ook gaat de klok op 29 oktober weer een uur terug.
We bedanken het Fuske voor de prettige ontvangst en bediening tijdens
de sluiting van de sporthal. We kunnen en mogen er in de toekomst vaker gebruik van maken.

Maar we blijven positief en ook heel belangrijk blijf in beweging.
Een goede conditie zorgt voor minder mankementen en goed voor alles.
We worden erop attent gemaakt door het programma “doortrappen”.
doortrappengelderland@ideate.nl
Met onderwerpen als: ouderendag 6 oktober, valpreventie 2 t/m 8 okt.
Veiligheid 9 t/m 15 oktober.

Er hebben zich reeds veel personen aangemeld voor het ontbijt
op 8 oktober. Fijn u dan ook weer te ontmoeten.

Blijf vrolijk, fit en gezond. Dus doortrappen. 
HET BESTUUR

zaterdag 30 september 2023

Op vrijdagmorgen is er in de Sporthal de gezellige sportgroep van Wendy & Wendy. 
Een grote zaal en het zou leuk zijn als meerdere personen zich aanmelden. 
Leuk meedoen, niets moet.

vrijdag 08 september 2023

Op donderdag 21 december kerstviering bij Enjoy hotel en dat wordt vast weer gezellig. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.

vrijdag 08 september 2023

Eind augustus en de grote vakantie is al weer voorbij. Hopelijk hebben we ervan kunnen genieten en zijn niet weg geregend of weg gedreven. Maar er is altijd wat van te maken.
Wat hebben de pensionado's toch een vrijheid.
Dan ons reisje van 22 augustus naar het chocolade atelier in Ridderkerk. Het blijkt een goede keuze te zijn, zoveel lekkers.
En bij thuiskomst het heerlijke buffet bij Enjoy.
Nu alles weer verder richting “normaal” gaat kunnen we voor de soos weer in de duffelt terecht. Ook de sportmorgen van Wendy en Wendy is weer gestart.
Verdere kijken we uit naar het ontbijt bij de Kastanje op zondag 8 oktober van 10 tot 12 uur.. Dit met eigen bijdrage van €8,50 per persoon. Opgeven kan via het strookje van papieren nieuwsbrief (eventueel zelf uitprinten) met betaling van € 8,50 per persoon. (Klik hier voor de nieuwsbrief)
Inleveren op Zeelandsestraat 9c voor 1 oktober.

Het Bestuur.

vrijdag 08 september 2023

We verzamelen ons op het plein bij de kastanje en vertrekken met een volle bus om ongeveer 10.30 uur richting Ridderkerk. De sfeer is opperbest en een enkel regendruppeltje kan de stemming niet drukken. Bij aankomst worden we hartelijk ontvangen en starten we met een goed verzorgde lunch. We beginnen bij het begin van de chocola en krijgen een film over de cacaoboon en de groei en oogst hiervan. We verbazen ons wat er zoal van chocola gemaakt kan worden en krijgen een rondje langs al dat lekkers. Menigeen gaat dan ook met een extra tas naar huis. Voordat we huiswaarts gaan krijgen we nog koffie/thee met een chocolade traktatie. Om 4 uur stappen we weer in de bus, want in Millingen wacht ons nog een heerlijk buffet bij Enjoy. Een volle zaal, want er zijn nog mensen aangeschoven die niet met de reis zijn meegegaan. Een mooie dag met heel veel lekkers, maar we gaan elkaar weer ontmoeten op 8 oktober bij het ontbijtbuffet bij de Kastanje. Tot dan. 
Het bestuur.

 

Zie de foto's

vrijdag 07 juli 2023

De zomer is begonnen en het warme weer weet van geen ophouden.
Tropische dagen en het is wel even wennen.

De sporthal is vanaf 16 juli onbemand. We houden dan onze soos op 17 juli bij het Fuske. We kunnen ook op 7, 14 en 21 augustus naar het Fuske. De tijden zijn zoals altijd van 13.30 tot 16.30 uur. Op 28 augustus kunnen we weer in de sporthal terecht..

Het sporten van Wendy en Wendy stopt vanaf 21 juli. Op vrijdag 1 september starten we weer..

Op verzoek van Schuttersgenootschap OEV ( de Dröge ) vermelden we
dat ook dit jaar op zondag 16 juli er weer een vroege kermis zal zijn.
Voor opstapplaatsen van de Zonnetrein raadpleegt men De Rozet..

De bus van ons uitstapje van 22 augustus zit helaas vol. Men kan zich tot
21 juli nog wel opgeven voor alleen het buffet. Dit kan via het strookje van papieren nieuwsbrief (eventueel zelf uitprinten) strookje met betaling van € 15,— per persoon. (Klik hier voor de nieuwsbrief)
Inleveren op Zeelandsestraat 9c. Het buffet begint om 17.15 uur en is bij het Enjoy hotel.
De vertrektijd van de busreis is om 10.15 uur vanaf de parkeerplaats bij de kastanje. 

FIJNE VAKANTIE en tot ziens Het Bestuur.

dinsdag 13 juni 2023

Op 6 juni was vanaf 14.00 uur een gezellige middag bij het Fuske, met als verrassing een goochelaar.

 

Zie de foto's

zondag 04 juni 2023

We zien u binnenkort op 6 juni vanaf 14.00 uur voor een gezellige middag bij het Fuske, met natuurlijk een verrassing.

zondag 04 juni 2023

En dan kijken we uit naar ons uitstapje van 22 augustus naar de chocolade fabriek.
Wel opgeven voor eind juni. Dit in verband met het regelen van vervoer. De eigen bijdrage is € 40,— per persoon.
Dit betreft de kosten voor de bus en entree chocoladefabriek, lunch en
Buffet bij thuiskomst..

Opgeven middels de nieuwsbrief:

KBO Nieuwsbrief juni 2023.pdf

zondag 04 juni 2023

Aan alles is te merken dat de zomer op losbarsten staat, zelfs het weer werkt mee. Eind mei en zomerse taferelen: fietsende en wandelende mensen, campers en caravans op de weg, terrassen die weer ouderwets vol zitten; het kan niet op. Het doet ons ook even de vervelende dingen in de wereld vergeten en dan is het mooie weer een prachtige afleiding.
Tel je zegeningen.

zondag 04 juni 2023

Allereerst onze excuses voor de iets latere bezorging van de nieuwsbrief van mei, veroorzaakt door een eenzijdig ongeluk van de DHL bus, waar de nieuwsbrief in zat. Maar mede door de drukkerij die de nieuwsbrief nog een keer wilde afdrukken zonder extra kosten kwam het toch nog goed.

donderdag 04 mei 2023

We willen u uitnodigen voor een gezellige middag bij het Fuske op dinsdag 6 juni vanaf 14.00 uur met natuurlijk een verrassing. Eigen bijdrage is € 5,— p.p. en opgeven via de nieuwsbrief middels onderstaand strookje voor 21 mei. Inleveren in de brievenbus op Zeelandsestraat 9c. (Zelf uitprinten en invullen)

 

=============================================
Naam ( namen ) met eigen bijdrage

donderdag 04 mei 2023

U kunt alvast in uw agenda plaatsen dat we op 22 augustus een reisje gepland hebben met lunch en buffet bij terugkomst. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.