Nieuws

Jaarvergadering 2022
di 08 maart 2022

14 maart om 14.00 uur in de Duffelt jaarvergadering KBO Millingen aan de Rijn.

Aankondiging jaarvergadering
Nieuws maart 2022
di 08 maart 2022

Wij leven in een moeilijke tijd. Gezien de versoepelingen die er nu zijn komt de gang naar onze activiteiten nog niet goed op gang. De angst voor corona en het begeven op veilige afstand is een vast gegeven in ons dagelijkse leven geworden. De soos op maandagmiddag wordt ook niet groot bezocht, zodat de bingo niet meer wordt gedraaid.
Het Gasthuis St Jan de Deo biedt ons de mogelijkheid om bij hun aan alle activiteiten deel te nemen, dus niet alleen de bingo. Dus mensen ga vrijblijvend eens een kijkje nemen.
De middagactiviteiten in het Gasthuis beginnen om 14.15 uur. De ruimte in de Duffelt blijft wel gereserveerd, zodat de biljarters en eventueel kaartersgewoon kunnen blijven spelen. Voor wat betreft de uitstapjes, kunnen we om te
beginnen u al uitnodigen voor de jaarvergadering op maandag 14 maart om 14.00 uur in de Duffelt. De agenda van de jaarvergadering zit apart bij de nieuwsbrief . Kom zoveel mogelijk naar de vergadering, zodat we samen mooie plannen kunnen maken.

HET BESTUUR

 

Nieuws bestuur
Gezellige Middag 2021 31 oktober
ma 01 november 2021

En wederom een heel gezellige middag.

 

Foto's: Marcel Giebels

 

Zie de foto's

Reportage
KBO Millingen Gezellige Middag 2021
ma 18 oktober 2021

Wat we voor u in de planning hebben is een gezellige middag op 31 oktober bij HMC.
Van 14.00 uur tot 17.00 uur gaan we onder genot van een hapje en een drankje genieten van live muziek en tussendoor een spannende loterij.

Aankondiging evenement
Mededelingen vanuit het bestuur
ma 01 februari 2021

Wij wensen u op de eerste plaats de Beste Wensen voor 2021. Hopelijk hebt u allen het jaar 2020 gezond af kunnen sluiten.

 

We proberen de administratie bij te werken en verzoeken u vriendelijk wijzigingen door te geven aan de secretaris, het liefst per e-mail: secretaris (at) kbomillingen.nl of via het contactformulier secretaris hier op de website.

 

Ook de penningmeester heeft het jaar afgesloten en de nieuwe lijst aangemaakt om de contributie per 1 februari te kunnen innen. 
Bij een automatische afschrijving, wordt de contributie van uw rekening afgeschreven. 
Indien u het zelf regelt verzoek ik u het bedrag voor 1 maart over te maken op rekeningnr.  NL53RABO0134401816. 

 

Mochten er nog vragen zijn voor wat betreft de contributie kunt u contact opnemen met Frits Janssen onder nr. 06-83 33 48 62 of via het contactformulier penningmeester hier op de website.

Nieuws bestuur
Algemene ledenvergadering op 17 februari 2020
za 11 januari 2020

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO MILLINGEN a/d RIJN
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ALV (algemene ledenvergadering) van de KBO afdeling Millingen aan de Rijn op maandag  17 februari 2020 om 14.00 uur  in de Duffelt.

 

Agenda:
1. Opening door de voorzitter en herdenking van de in 2019 overleden leden.
2 . Deze vergadering is belangrijk want we hebben dit jaar 70 jaar bestaan.
3.  Jaarverslag van de secretaris over 2019. 
4.  Financieel verslag van de penningmeester over 2019.
5.  Verslag kascontrolecommissie en nieuwe kandidaten voor kascontrole.    

    
PAUZE

7.  Aftredende  bestuursleden:
Aftredend zijn Francien en Willeke .Willeke is niet herkiesbaar en Francien stopt in augustus. Rob Janssen is kiesbaar als voorzitter. Iedereen die interesse heeft in een bestuurlijke functie kan zich één uur voor de vergadering melden voor de functie voorzitter en secretaris. 
8.  Vaststellen van de contributie voor 2020.
9. Mededelingen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Aankondiging jaarvergadering

Millingen aan de Rijn staat bekend om haar gastvrijheid, heerlijke fiets- en wandelroutes, de gemoedelijkheid en gezelligheid.

In deze gemeente willen wij als KBO de 50-plusser onze diensten aanbieden. Met raad en daad bijstaan, maar ook samen activiteiten ondernemen! De KBO Millingen aan de Rijn is met ruim 300 leden één van de grootste vereniging in Millingen aan de Rijn.

 

Belangenbehartiging:

KBO Millingen aan de Rijn maakt deel uit van KBO Gelderland en de Unie KBO, dit is de grootste seniorenorganisatie van Nederland. De vereniging is landelijk, provinciaal en lokaal georganiseerd en telt op dit moment bijna 200.000 leden, verspreid over het hele land. De Unie KBO maakt zich onder meer sterk voor een goed pensioen, een betaalbare en optimaal functionerende gezondheidszorg, een veilige en comfortabele woonomgeving, goed vervoer en een uitgebreid scala aan ontspannings- en opleidingsmogelijkheden.

 

Lokaal:

Op gemeentelijk niveau behartigt de plaatselijke KBO de belangen van zijn leden.

Door vertegenwoordigd te zijn in seniorenraden, WMO-raden en welzijnsorganisaties. Hierbij worden de belangen van de leden ook op plaatselijk niveau behartigd. Denk daarbij ook aan de uitvoering van de Bijstandswet en de regelingen van de Bijzondere Bijstand.

 

Ledenservice:

Wij zijn u graag van dienst! Aan leden van KBO Millingen aan de Rijn bieden wij service op allerlei terreinen.

Bij KBO Millingen aan de Rijn zijn ouderenadviseurs actief, die u thuis, in uw eigen omgeving, kunnen informeren en adviseren over uiteenlopende zaken. Hebt u behoefte aan een praatje, hulp bij het doen van u belastingaangifte? Of bent u op zoek naar een arts voor de rijbewijskeuring 70-plus? Ook daarvoor kunt u bij ons terecht.

Bij de Unie KBO zitten de mensen van de servicetelefoon dagelijks voor u klaar om uw vragen over o.a. wonen, zorg, welzijn en recht te beantwoorden.

 

Belastingservice:

 

Voor veel mensen blijft het invullen van het aangiftebiljet van de belastingen een (te) moeilijke klus. KBO Millingen aan de Rijn kan hierbij helpen.

De belastingservice van de KBO is bedoeld voor leden vanaf 65 jaar of ouder met een AOW-uitkering of AOW met een aanvullend pensioen als inkomen tot aan de grens van het recht op zorgtoeslag.