Nieuws

zondag 28 januari 2024

Om te beginnen wensen wij u en allen die u lief zijn het allerbeste voor het komende jaar. We kunnen wel zeggen
dat we het jaar goed hebben afgesloten met een mooie kerstviering.
Het jaar is inmiddels ’n paar weken oud en het meeste gaat al weer zo z’n gangetje.
Januari is een rustige maand, maar dan komt de carnaval dichterbij.

Dus allen een fijne carnaval gewenst en houdt het gezond. 

ALAAF

Nieuws bestuur
zondag 28 januari 2024

Op 13 februari organiseert carnavalsvereniging
De Deurdouwers een seniorenmiddag bij OEV 1, in de natte tent. Dit in samenwerking met het Gasthuis en de KBO Millingen. Er is een flyer bijgevoegd waar het volledige programma op staat. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Voor bezoekers met een rollator het advies om je naam er op te zetten of iets herkenbaars.
Behalve de SWOM kan men ook tot en met vrijdag 9 februari contact opnemen met Diny Blom onder nummer 06-51508149. U wordt dan opgehaald met de Gasthuis bus. Helaas kunnen beide vervoersondersteuners geen
rolstoelen vervoeren.

Aankondiging evenement
zondag 28 januari 2024

Belangrijk is ook dat u alvast de datum 18 maart noteert
voor de algemene leden vergadering.

Aankondiging jaarvergadering
dinsdag 09 januari 2024

Tijdens de Kerstviering van de KBO Millingen is het echtpaar extra in het zonnetje gezet
voor de vele verdiensten voor de KBO.
Zo was mevrouw van den Akker 6 jaar voorzitter. Dhr. Van den Akker 6 jaar secretaris,
tevens van het steunfonds en van de Regio Rijk van Nijmegen. Een mooie speld siert nog altijd z’n revers als dank hiervoor.
Tijdens hun bestuur periode ging het innen van de contributie vanaf 2002 via automatische incasso. In 2004 hadden ze ook een aandeel in het verwezenlijken van de Jeu de Boules baan. In 2006 ging men met nog een aantal personen op les bij Chiquita voor Nordic Walking en nog steeds gaan er iedere week mensen op pad.
En dit alles zorgde tevens voor meer leden bij de KBO.
Als dank en aandenken hiervoor overhandigde de voorzitter een ingelijste oorkonde en een mooi bos bloemen.
We hopen dat we ze nog menig jaartje bij de KBO mogen begroeten. 
HET BESTUUR

KBO Millingen Huldiging 2023

Foto: Marcel Giebels

Nieuws bestuur
dinsdag 09 januari 2024

Wat vinden we het fijn om naar de Kerstviering te komen, want ruim voor de begintijd komen de bezoekers al binnen. De entertainer heeft zijn instrumentarium al opgebouwd, maar de stemming is opperbest en men vindt het fijn elkaar weer te ontmoeten.
We worden ontvangen met koffie en een plakje cake. Ook krijgt ieder nog een paar consumptie bonnen.
Een leuk intermezzo is het bezoek van Annemarie Geutjes van de Rabobank die de Rabocheque komt aanbieden.
Doordat er een grote opkomst is, maakt de penningmeester er gebruik van om toestemming te vragen voor het verhogen van de contributie met € 0,63 per maand, of te wel van € 30,-- naar € 37,50 per jaar. Dit wordt met grote meerderheid aangenomen.
Voordat het buffet wordt geopend maken we een rondje om loten te verkopen.
We worden tafel voor tafel langs het buffet geleid, wat zeer uitgebreid is en ruim voldoende.
Voordat het dessert wordt geserveerd is er eerst de trekking van de loterij met de mooie prijzen.
Hierna gaat iedereen zeer tevreden huiswaarts en komt er een einde aan een zeer geslaagde middag.

HET BESTUUR

 

Zie de foto's

Foto's: Marcel Giebels

Reportage
zondag 31 december 2023

Er is een nieuwe versie van de software uitgekomen waarop de website is gebaseerd. 
Deze nieuwe versie heeft aanzienlijke veranderingen ondergaan, wat heeft geleid tot een volledige herbouw van de website. 
Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de website optimaal functioneert en de beste gebruikerservaring biedt.

Nieuws webmaster

Millingen aan de Rijn staat bekend om haar gastvrijheid, heerlijke fiets- en wandelroutes, de gemoedelijkheid en gezelligheid.

In deze gemeente willen wij als KBO de 50-plusser onze diensten aanbieden. Met raad en daad bijstaan, maar ook samen activiteiten ondernemen! De KBO Millingen aan de Rijn is met ruim 300 leden één van de grootste vereniging in Millingen aan de Rijn.

 

Belangenbehartiging:

KBO Millingen aan de Rijn maakt deel uit van KBO Gelderland en de Unie KBO, dit is de grootste seniorenorganisatie van Nederland. De vereniging is landelijk, provinciaal en lokaal georganiseerd en telt op dit moment bijna 200.000 leden, verspreid over het hele land. De Unie KBO maakt zich onder meer sterk voor een goed pensioen, een betaalbare en optimaal functionerende gezondheidszorg, een veilige en comfortabele woonomgeving, goed vervoer en een uitgebreid scala aan ontspannings- en opleidingsmogelijkheden.

 

Lokaal:

Op gemeentelijk niveau behartigt de plaatselijke KBO de belangen van zijn leden.

Door vertegenwoordigd te zijn in seniorenraden, WMO-raden en welzijnsorganisaties. Hierbij worden de belangen van de leden ook op plaatselijk niveau behartigd. Denk daarbij ook aan de uitvoering van de Bijstandswet en de regelingen van de Bijzondere Bijstand.

 

Ledenservice:

Wij zijn u graag van dienst! Aan leden van KBO Millingen aan de Rijn bieden wij service op allerlei terreinen.

Bij KBO Millingen aan de Rijn zijn ouderenadviseurs actief, die u thuis, in uw eigen omgeving, kunnen informeren en adviseren over uiteenlopende zaken. Hebt u behoefte aan een praatje, hulp bij het doen van u belastingaangifte? Of bent u op zoek naar een arts voor de rijbewijskeuring 70-plus? Ook daarvoor kunt u bij ons terecht.

Bij de Unie KBO zitten de mensen van de servicetelefoon dagelijks voor u klaar om uw vragen over o.a. wonen, zorg, welzijn en recht te beantwoorden.

 

Belastingservice:

 

Voor veel mensen blijft het invullen van het aangiftebiljet van de belastingen een (te) moeilijke klus. KBO Millingen aan de Rijn kan hierbij helpen.

De belastingservice van de KBO is bedoeld voor leden vanaf 65 jaar of ouder met een AOW-uitkering of AOW met een aanvullend pensioen als inkomen tot aan de grens van het recht op zorgtoeslag.