Op alle foto's welke op deze site gepubliceerd zijn berust copyright.

De foto's op deze site mogen gedownload worden om later bekeken te worden.

De foto's mogen niet bewerkt, gereproduceerd, aangepast, gepubliceerd, in andere foto’s verwerkt en

openbaar uitgevoerd worden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

Voor alle foto's geldt dat bij publicatie met toestemming van de fotograaf

de naamsvermelding van de fotograaf verplicht is.