Nieuws

Busreis BEELDENTUIN & HET ZANDSCULPTURENFESTIJN in Garderen
do 09 juni 2022

Om 10.00 uur staat de luxe touringcar klaar om in te stappen. De chauffeur brengt u via een mooie route naar Garderen naar de BEELDENTUIN & HET ZANDSCULPTURENFESTIJN. Om 12.00 uur staat een lekker lunchbuffet voor u klaar. Verder zijn er leuke winkeltjes en een prachtige tuin .Een groot gedeelte is overdek,15.30uur staan er voor ieder van u 2 kopjes koffie of thee met appelgebak voor u klaar, waarna we om 16.00 uur huiswaarts gaan. We sluiten de dag af met een buffet bij De Mooie Waard. Er is ook een mogelijkheid om u op te geven voor alleen het buffet . Opgeven voor 15 juni met de eigen bijdrage op het adres zeelandsestraat 9c.  

===========================================
Deelname busreis: naam + eigen bijdrage € 35,— p.p.
===========================================
Deelname alleen buffet; naam + bijdrage € 15,— p.p.

Aankondiging evenement
Nieuws vanuit het bestuur: Mei 2022
ma 09 mei 2022

Wat hebben we prachtig lenteweer gehad. Ook met Pasen van heerlijke temperaturen kunnen genieten. Eieren zoeken met de kleinkinderen die de paashaas heeft verstopt en vroeger mochten we nu eindelijk de snoepjes uit ons vastentrommeltje opeten. Maar nu weer over op belangrijke zaken v.w.b. de KBO. Onze statuten zijn van 2003 en niet meer rechtsgeldig. Ze moeten vernieuwd worden volgens het laatste concept van de landelijke KBO. Daarvoor is volgens de oude statuten twee derde van de stemmen van onze leden voor nodig. We willen dan ook een ledenvergadering beleggen op maandag 13 juni om 14.00 uur in de Duffelt. Vanaf 17 t/m 31 mei liggen de nieuwe statuten ter inzage. Dit kan na telefonische afspraak met Frits Janssen onder telefoonnummer 06-83 33 48 62. Het is dan ook van GROOT BELANG dat u deze ledenvergadering bezoekt om te kunnen stemmen. Indien we dit allemaal in kannen en kruiken hebben kunnen we ons verheugen op verdere activiteiten. Ook kijken we er naar uit om op 13 juli met ons busreisje mee te gaan.
Hopelijk ziet u het belang van de ledenvergadering en zien we u in grote getalen tegemoet.

Nieuws bestuur
Nieuws vanuit het bestuur: April 2022
za 09 april 2022

De lente staat voor de deur. We hebben op 27 maart de klok een uur vooruit gezet en de dagen worden dan ook weer langer. De jaarvergadering zit er weer op en werd door 34 leden bezocht. De voorzitter opende de vergadering en vraagt 1 minuut stilte voor de leden die ons zijn ontvallen.
Daarna terugblik over 2020 en 2021 door de secretaris en een financieel verslag van de penningmeester. Hierna verkiezing kascontrole– en bestuursverkiezing.
Ria en Ida hadden hun best gedaan om alvast informatie in te winnen voor eventuele uitstapjes. De activiteiten van de soos, verzorgt door Diny en Ria hangt toch het meest af van de opkomst van de leden. Op verzoek vanuit het bestuur, meldt
Mary Janssen-Hendriks, om voortaan de verjaardagskaarten te bezorgen. Voor wijzigingen v.w.b. het ziekenhuis rijden, zie achterzijde van de nieuwsbrief .
De KBO leden zijn bij alle activiteiten welkom in Het Gasthuis St. Jan de Deo. Zo is er iedere maandag middag BINGO en iedere donderdag middag Muziek van Klavertje.
Zo proberen we er samen iets moois van te maken.

Nieuws bestuur
Jaarvergadering 2022
di 08 maart 2022

14 maart om 14.00 uur in de Duffelt jaarvergadering KBO Millingen aan de Rijn.

Aankondiging jaarvergadering
Nieuws maart 2022
di 08 maart 2022

Wij leven in een moeilijke tijd. Gezien de versoepelingen die er nu zijn komt de gang naar onze activiteiten nog niet goed op gang. De angst voor corona en het begeven op veilige afstand is een vast gegeven in ons dagelijkse leven geworden. De soos op maandagmiddag wordt ook niet groot bezocht, zodat de bingo niet meer wordt gedraaid.
Het Gasthuis St Jan de Deo biedt ons de mogelijkheid om bij hun aan alle activiteiten deel te nemen, dus niet alleen de bingo. Dus mensen ga vrijblijvend eens een kijkje nemen.
De middagactiviteiten in het Gasthuis beginnen om 14.15 uur. De ruimte in de Duffelt blijft wel gereserveerd, zodat de biljarters en eventueel kaartersgewoon kunnen blijven spelen. Voor wat betreft de uitstapjes, kunnen we om te
beginnen u al uitnodigen voor de jaarvergadering op maandag 14 maart om 14.00 uur in de Duffelt. De agenda van de jaarvergadering zit apart bij de nieuwsbrief . Kom zoveel mogelijk naar de vergadering, zodat we samen mooie plannen kunnen maken.

HET BESTUUR

 

Nieuws bestuur
Gezellige Middag 2021 31 oktober
ma 01 november 2021

En wederom een heel gezellige middag.

 

Foto's: Marcel Giebels

 

Zie de foto's

Reportage

Millingen aan de Rijn staat bekend om haar gastvrijheid, heerlijke fiets- en wandelroutes, de gemoedelijkheid en gezelligheid.

In deze gemeente willen wij als KBO de 50-plusser onze diensten aanbieden. Met raad en daad bijstaan, maar ook samen activiteiten ondernemen! De KBO Millingen aan de Rijn is met ruim 300 leden één van de grootste vereniging in Millingen aan de Rijn.

 

Belangenbehartiging:

KBO Millingen aan de Rijn maakt deel uit van KBO Gelderland en de Unie KBO, dit is de grootste seniorenorganisatie van Nederland. De vereniging is landelijk, provinciaal en lokaal georganiseerd en telt op dit moment bijna 200.000 leden, verspreid over het hele land. De Unie KBO maakt zich onder meer sterk voor een goed pensioen, een betaalbare en optimaal functionerende gezondheidszorg, een veilige en comfortabele woonomgeving, goed vervoer en een uitgebreid scala aan ontspannings- en opleidingsmogelijkheden.

 

Lokaal:

Op gemeentelijk niveau behartigt de plaatselijke KBO de belangen van zijn leden.

Door vertegenwoordigd te zijn in seniorenraden, WMO-raden en welzijnsorganisaties. Hierbij worden de belangen van de leden ook op plaatselijk niveau behartigd. Denk daarbij ook aan de uitvoering van de Bijstandswet en de regelingen van de Bijzondere Bijstand.

 

Ledenservice:

Wij zijn u graag van dienst! Aan leden van KBO Millingen aan de Rijn bieden wij service op allerlei terreinen.

Bij KBO Millingen aan de Rijn zijn ouderenadviseurs actief, die u thuis, in uw eigen omgeving, kunnen informeren en adviseren over uiteenlopende zaken. Hebt u behoefte aan een praatje, hulp bij het doen van u belastingaangifte? Of bent u op zoek naar een arts voor de rijbewijskeuring 70-plus? Ook daarvoor kunt u bij ons terecht.

Bij de Unie KBO zitten de mensen van de servicetelefoon dagelijks voor u klaar om uw vragen over o.a. wonen, zorg, welzijn en recht te beantwoorden.

 

Belastingservice:

 

Voor veel mensen blijft het invullen van het aangiftebiljet van de belastingen een (te) moeilijke klus. KBO Millingen aan de Rijn kan hierbij helpen.

De belastingservice van de KBO is bedoeld voor leden vanaf 65 jaar of ouder met een AOW-uitkering of AOW met een aanvullend pensioen als inkomen tot aan de grens van het recht op zorgtoeslag.