Busreis BEELDENTUIN & HET ZANDSCULPTURENFESTIJN in Garderen
do 09 juni 2022

Om 10.00 uur staat de luxe touringcar klaar om in te stappen. De chauffeur brengt u via een mooie route naar Garderen naar de BEELDENTUIN & HET ZANDSCULPTURENFESTIJN. Om 12.00 uur staat een lekker lunchbuffet voor u klaar. Verder zijn er leuke winkeltjes en een prachtige tuin .Een groot gedeelte is overdek,15.30uur staan er voor ieder van u 2 kopjes koffie of thee met appelgebak voor u klaar, waarna we om 16.00 uur huiswaarts gaan. We sluiten de dag af met een buffet bij De Mooie Waard. Er is ook een mogelijkheid om u op te geven voor alleen het buffet . Opgeven voor 15 juni met de eigen bijdrage op het adres zeelandsestraat 9c.  

===========================================
Deelname busreis: naam + eigen bijdrage € 35,— p.p.
===========================================
Deelname alleen buffet; naam + bijdrage € 15,— p.p.

Aankondiging evenement
Nieuws vanuit het bestuur: Mei 2022
ma 09 mei 2022

Wat hebben we prachtig lenteweer gehad. Ook met Pasen van heerlijke temperaturen kunnen genieten. Eieren zoeken met de kleinkinderen die de paashaas heeft verstopt en vroeger mochten we nu eindelijk de snoepjes uit ons vastentrommeltje opeten. Maar nu weer over op belangrijke zaken v.w.b. de KBO. Onze statuten zijn van 2003 en niet meer rechtsgeldig. Ze moeten vernieuwd worden volgens het laatste concept van de landelijke KBO. Daarvoor is volgens de oude statuten twee derde van de stemmen van onze leden voor nodig. We willen dan ook een ledenvergadering beleggen op maandag 13 juni om 14.00 uur in de Duffelt. Vanaf 17 t/m 31 mei liggen de nieuwe statuten ter inzage. Dit kan na telefonische afspraak met Frits Janssen onder telefoonnummer 06-83 33 48 62. Het is dan ook van GROOT BELANG dat u deze ledenvergadering bezoekt om te kunnen stemmen. Indien we dit allemaal in kannen en kruiken hebben kunnen we ons verheugen op verdere activiteiten. Ook kijken we er naar uit om op 13 juli met ons busreisje mee te gaan.
Hopelijk ziet u het belang van de ledenvergadering en zien we u in grote getalen tegemoet.

Nieuws bestuur
Nieuws vanuit het bestuur: April 2022
za 09 april 2022

De lente staat voor de deur. We hebben op 27 maart de klok een uur vooruit gezet en de dagen worden dan ook weer langer. De jaarvergadering zit er weer op en werd door 34 leden bezocht. De voorzitter opende de vergadering en vraagt 1 minuut stilte voor de leden die ons zijn ontvallen.
Daarna terugblik over 2020 en 2021 door de secretaris en een financieel verslag van de penningmeester. Hierna verkiezing kascontrole– en bestuursverkiezing.
Ria en Ida hadden hun best gedaan om alvast informatie in te winnen voor eventuele uitstapjes. De activiteiten van de soos, verzorgt door Diny en Ria hangt toch het meest af van de opkomst van de leden. Op verzoek vanuit het bestuur, meldt
Mary Janssen-Hendriks, om voortaan de verjaardagskaarten te bezorgen. Voor wijzigingen v.w.b. het ziekenhuis rijden, zie achterzijde van de nieuwsbrief .
De KBO leden zijn bij alle activiteiten welkom in Het Gasthuis St. Jan de Deo. Zo is er iedere maandag middag BINGO en iedere donderdag middag Muziek van Klavertje.
Zo proberen we er samen iets moois van te maken.

Nieuws bestuur
Nieuws maart 2022
di 08 maart 2022

Wij leven in een moeilijke tijd. Gezien de versoepelingen die er nu zijn komt de gang naar onze activiteiten nog niet goed op gang. De angst voor corona en het begeven op veilige afstand is een vast gegeven in ons dagelijkse leven geworden. De soos op maandagmiddag wordt ook niet groot bezocht, zodat de bingo niet meer wordt gedraaid.
Het Gasthuis St Jan de Deo biedt ons de mogelijkheid om bij hun aan alle activiteiten deel te nemen, dus niet alleen de bingo. Dus mensen ga vrijblijvend eens een kijkje nemen.
De middagactiviteiten in het Gasthuis beginnen om 14.15 uur. De ruimte in de Duffelt blijft wel gereserveerd, zodat de biljarters en eventueel kaartersgewoon kunnen blijven spelen. Voor wat betreft de uitstapjes, kunnen we om te
beginnen u al uitnodigen voor de jaarvergadering op maandag 14 maart om 14.00 uur in de Duffelt. De agenda van de jaarvergadering zit apart bij de nieuwsbrief . Kom zoveel mogelijk naar de vergadering, zodat we samen mooie plannen kunnen maken.

HET BESTUUR

 

Nieuws bestuur
Jaarvergadering 2022
di 08 maart 2022

14 maart om 14.00 uur in de Duffelt jaarvergadering KBO Millingen aan de Rijn.

Aankondiging jaarvergadering
Gezellige Middag 2021 31 oktober
ma 01 november 2021

En wederom een heel gezellige middag.

 

Foto's: Marcel Giebels

 

Zie de foto's

Reportage
KBO Millingen Gezellige Middag 2021
ma 18 oktober 2021

Wat we voor u in de planning hebben is een gezellige middag op 31 oktober bij HMC.
Van 14.00 uur tot 17.00 uur gaan we onder genot van een hapje en een drankje genieten van live muziek en tussendoor een spannende loterij.

Aankondiging evenement
Mededelingen vanuit het bestuur
ma 01 februari 2021

Wij wensen u op de eerste plaats de Beste Wensen voor 2021. Hopelijk hebt u allen het jaar 2020 gezond af kunnen sluiten.

 

We proberen de administratie bij te werken en verzoeken u vriendelijk wijzigingen door te geven aan de secretaris, het liefst per e-mail: secretaris (at) kbomillingen.nl of via het contactformulier secretaris hier op de website.

 

Ook de penningmeester heeft het jaar afgesloten en de nieuwe lijst aangemaakt om de contributie per 1 februari te kunnen innen. 
Bij een automatische afschrijving, wordt de contributie van uw rekening afgeschreven. 
Indien u het zelf regelt verzoek ik u het bedrag voor 1 maart over te maken op rekeningnr.  NL53RABO0134401816. 

 

Mochten er nog vragen zijn voor wat betreft de contributie kunt u contact opnemen met Frits Janssen onder nr. 06-83 33 48 62 of via het contactformulier penningmeester hier op de website.

Nieuws bestuur
Algemene ledenvergadering op 17 februari 2020
za 11 januari 2020

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO MILLINGEN a/d RIJN
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ALV (algemene ledenvergadering) van de KBO afdeling Millingen aan de Rijn op maandag  17 februari 2020 om 14.00 uur  in de Duffelt.

 

Agenda:
1. Opening door de voorzitter en herdenking van de in 2019 overleden leden.
2 . Deze vergadering is belangrijk want we hebben dit jaar 70 jaar bestaan.
3.  Jaarverslag van de secretaris over 2019. 
4.  Financieel verslag van de penningmeester over 2019.
5.  Verslag kascontrolecommissie en nieuwe kandidaten voor kascontrole.    

    
PAUZE

7.  Aftredende  bestuursleden:
Aftredend zijn Francien en Willeke .Willeke is niet herkiesbaar en Francien stopt in augustus. Rob Janssen is kiesbaar als voorzitter. Iedereen die interesse heeft in een bestuurlijke functie kan zich één uur voor de vergadering melden voor de functie voorzitter en secretaris. 
8.  Vaststellen van de contributie voor 2020.
9. Mededelingen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Aankondiging jaarvergadering
Kerstmiddag KBO Millingen 2019
wo 25 december 2019

Op 22 was in Hotel Millings Centrum voor de leden weer de jaarlijkse Kerstviering.
Onder het genot van een lekker drankje werd er geluisterd naar het Gasthuiskoor. 
Daarna werd er lekkere groentesoep geserveerd, gevolgd door een heerlijke warm en koud buffet.

Het bestuur wenst iedereen fijne kerstdagen en een goed 2020.

 

Foto's: Marcel Giebels

 

Zie de foto's

Reportage