donderdag 28 maart 2024

Het voorjaar is al in volle gang, de natuur staat op springen en menige boom en struik staat al te bloeien.
31 maart Pasen en een langere dag, want we hebben de klok vooruit gezet.
De Algemene Ledenvergadering op 18 maart is door 66
Leden bezocht en zonder bijzonderheden goed verlopen.
De activiteiten kommissie geeft alvast de data’s door waarop we iets gaan ondernemen. Dat zijn : 16 juni ontbijt, 13 augustus dagje uit, 24 oktober bij het Fuske en
19 december Kerstviering bij Enjoy. Ook komt er een voorstel om een fietstocht te organiseren. Komen we in ‘n
volgende nieuwsbrief op terug.
Maandag 1 april, 2e Paasdag is er geen soos, maar vanaf
2 april start Nordic Walking ’t zomerprogramma.
De 6 km. Lopers starten om 9.00 uur op de rijndijk bij
Clevers. Het eindpunt is ook bij Clevers.
De 3,5 km. Lopers starten vanaf de kookdoom en het eindpunt is bij Clevers op de rijndijk. U kunt ook zonder
Nordic stokken meewandelen.
De jeu de boules baan gaat ook in april weer open, maar afhankelijk van het weer zal daar gebruik van worden gemaakt. Op woensdag 10 april organiseert de KBO Millingen samen met de Gemeente Berg en Dal het programma “Doortrappen”. Een flyer hierover is bijgevoegd. Zie ook het bericht in de Rozet van 2 april.
FIJNE PAASDAGEN Het Bestuur